این سامانه از هر گونه هرز گردی و تلف نیرو چه بر روی زمینهای كم اصطحكاك و بر روی اسفالت جلوگیری میكند.

سر اغاز این سامانه استفاده از دیفرانسیل های LSPبود.این دیفرانسیلها با توجه به میزان اصطحكاك هر چرخ به ان نیرو میدهند. یعنی اگر چرخی بر روی برف باشد نیروی دریافتی ان از چرخی كه روی اسفالت است  بسیار كمتر است این سیستم در خودروهایی كه نیروی موتور ان زیاد میباشد بسیار تاثیر گذار است در این خودروها گشتاور زیاد موتور در صورت نبود این سیستم هرز گردی زیادی در چرخهای محرك به وجود میاید.د رنتیجه فشار زیادی به چرخهای محرك امده و تاخیر زیادی د رحركت خودرو به وجود می اید.

اما سیستمTRACTION CONROL SYSTEMاز این واقهعه جلوگیری میكند این سیستم در اكثر خودروهای مدرن امروزی نصب شده است.سامانه كنترل هرز گزدی در خودروهای امروزی با كاهش نیروی موتور و تقسیم نیروی ترمزEBDبه وسیله حسگرهای سرعت كه روی چرخ ها نصب شده اند خودرو را كنترل میكند اما چگونه سیستمTCSمیزان گشتاور را چگونه كاهش می دهد؟

انجام این كار در خودروهای مختلف متفاوت است در بعضی از خودروها یك یا چند شمع جرقه نمیزند تا میزان گشتاور كم شود  در بعضی میزان سوخت ورودی را كم میكند و سوخت رسانی كم میشود در موتورهایی كه دارای توربو شارژ هستند میزان مكش توربو كاهش میابد در نتیجه راندمان كاری موتور كاهش میابد  در این حالت میزان گشتاور تولید شده نیز كم میشود .

تصور كنید خیابانی پیش  روی شماست كه شیب ملایمی دارد با این تفاوت كه كه سطح خیابان پوشیده از یخ یك دست صاف در این حالت شما اگر خودرویی داشته باشید كه
TCSنداشته باشد امكان عبور از این خیابن را ندارید. حال اگر TCSدر امكانات خودروی شما باشد.

این مقاله دارد........

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 آبان 1388    | توسط: میلاد سلطانی    |    | نظرات()