این سامانه از هر گونه هرز گردی و تلف نیرو چه بر روی زمینهای كم اصطحكاك و بر روی اسفالت جلوگیری میكند.

سر اغاز این سامانه استفاده از دیفرانسیل های LSPبود.این دیفرانسیلها با توجه به میزان اصطحكاك هر چرخ به ان نیرو میدهند. یعنی اگر چرخی بر روی برف باشد نیروی دریافتی ان از چرخی كه روی اسفالت است  بسیار كمتر است این سیستم در خودروهایی كه نیروی موتور ان زیاد میباشد بسیار تاثیر گذار است در این خودروها گشتاور زیاد موتور در صورت نبود این سیستم هرز گردی زیادی در چرخهای محرك به وجود میاید.د رنتیجه فشار زیادی به چرخهای محرك امده و تاخیر زیادی د رحركت خودرو به وجود می اید.

اما سیستمTRACTION CONROL SYSTEMاز این واقهعه جلوگیری میكند این سیستم در اكثر خودروهای مدرن امروزی نصب شده است.سامانه كنترل هرز گزدی در خودروهای امروزی با كاهش نیروی موتور و تقسیم نیروی ترمزEBDبه وسیله حسگرهای سرعت كه روی چرخ ها نصب شده اند خودرو را كنترل میكند اما چگونه سیستمTCSمیزان گشتاور را چگونه كاهش می دهد؟

انجام این كار در خودروهای مختلف متفاوت است در بعضی از خودروها یك یا چند شمع جرقه نمیزند تا میزان گشتاور كم شود  در بعضی میزان سوخت ورودی را كم میكند و سوخت رسانی كم میشود در موتورهایی كه دارای توربو شارژ هستند میزان مكش توربو كاهش میابد در نتیجه راندمان كاری موتور كاهش میابد  در این حالت میزان گشتاور تولید شده نیز كم میشود .

تصور كنید خیابانی پیش  روی شماست كه شیب ملایمی دارد با این تفاوت كه سطح خیابان پوشیده از یخ یك دست صاف در این حالت شما اگر خودرویی داشته باشید كه
TCSنداشته باشد امكان عبور از این خیابان را ندارید. حال اگر TCSدر امكانات خودروی شما باشد.شما به راحتی و مطمئن از این خیابان عبور میكنید.وقتی شما در چنین شرایطی حركت میكنید چرخهای محرك شروع به هرز گردی میكند به علت اصطحكاك كم چرخ های محرك كه نیروی موتور به انها وارد میشود چرخها بیهوده میچرخند در این لحظه سنسورهای سرعت چرخ این وضعیت را به واحد كنترل خبر می دهد در این حالت نیروی خوروجی دیفرانسیل كاهش پیدا میكند و همزمان با ان سامانه ABSهم وارد عمل میشود و به طور مجزا بر روی هر چرخ نیروی ترمز مورد نیاز را وارد عمل میكند در این شرایط سیستمEBDیا همان سیستم تقسیم نیروی ترمز بسیار مورد نیاز است.این سیستم با توجه به هرز گردی و اصطحكاك هر چرخ نیروی ترمز را به خوبی و شایستگی تقسیم می كند.

وقتی چنین شرایطی عملی می شود خودروی شما استوار و بدون هیچ هرزگردی مسیر حركت رامی پیمایدرفتار سیستمTCSبسیار شبیه سیستم ESPمیباشد ولی این دو سامانه همانطور كه مشاهده می كنید اهداف متفاوتی دارند.

اما یكی از مكانهایی كه در ان كاربرد فراوانی دارد مسابقات اتومبیلرانی است در این مسابقات خودروها موتورهای قوی دارند كه میتواند هرزگردی زیادی در لاستیكها داشته باشند برای جلوگیری از این مساله و افزایش چسبندگی لاستیكها به سطح جاده در هنگام گاز دادن و شتاب گیری از این سامانه استفاده می شود وقتی راننده بیش از اندازه گاز می دهد این سامانه چرخها را در پایدارترین وضعیت قرار میدهد.

نمونه باز از این سیستم در مسابقات فرمول1 است در این مسابقات تا قبل از سال2008تمامی خودروها مجهز به این سیستم بوده اند تا زمان را در هرز گردی چرخها از دست ندهند.

همچنین بتواند در كمترین زمان بیشترین شتاب را بگیرند .البته میزان حساسیت سامانه TCSتوسط راننده از طریق یك كلید كه روی فرمان نصب شده است تنظیم می شودتا راننده بتواند در شرایط مختلف حساسیت این سیستم را با توجه به نیاز خود تنظیم كند.

این نكته را باید یاداور شوم در مقررات جدیدFIAدر سال2008 هیچ یك از تیمهای شركت كننده در مسابقات فرمول یك مجاز به استفاده از این سامانه نیستند علت این مساله تاكید و تكیه بر مهارتهای فردی راننده به جای تكیه بر سیستم كمكی می باشد.

نكته جالب این است كه پس از برگزاری دو مسابقه اول و دوم در كشورهای مالزی و استرالیا بیشتر رانندگان نشان داده اند كه به دلیل حذف این سیستم در هدایت و كنترل اتومبیل خود دچار مشكل میشوند ضمنا هدایت و كنترل خودروهای فرمول یك نیز كار بسیار مشكلی است كه هر فرد نمیتواند ان را انجام دهد.

این سامانه تنها بر روی خودروهای فرمول1 نصب نمیشود بلكه خودروهای دیگری كه قدرتی مشابه انها دارند و برای استفاده درون شهری ساخته شده اند نیز از این سامانه بهرمند هستند.فراری 599فیورانو و فراریF430مجهز به این سیستم هستند.

اگر كمی دقت كنید بر روی فرمان 599كلید كنترلTCSوجود دارد كه پنج حالت را پوشش میدهد 1-حالت برفی2-حالت بارانی3-حالت اسپرت4-حالت raceودر نهایت خاموش كه در وضعیت اخر كنترل خودرو و بسیار مشكل میشود وقتی سیستم را خاموش میكنید در اغاز حركت با كمی گاز دادن دود سفیدی از چرخهای محرك بلند می شود كه ناشی از هرز گشتن انها میشود البته برای انجام چنین كاری بایدEPSرا نیز خاموش كنید.رنو كلیو كه نیز یك خودرو هاچ بك است با موتوری شش سیلندر مجهز به این سامانه است.

در خودروهای اسپرت وسوپر اسپرت و یاoff roadاین سیستم به همراه دیفرانسیل LSDمیتواند كارایی بسیار خوبی بهتری داشته باشد.

مخصوصا دیفرنسیلهایLSDكه در نسل جدید خود از كنترل كننده های الكترونیكی نیز برخوردار است در این مجموعه راندمان كاری قطعا بسیار بهتر است.

بسیاری از مردم تصور میكنند TCSمانع از گیر كردن چرخها در برف می شود در حالی كه این سیستم چنین وظیفه ای ندارد به زبان ساده تر سیستم ABSتا از لیز خوردن چرخها در هنگام ترمز گیری جلوگیری كرده و TCSاز لیز خوردن چرخها در هنگام گاز دادن جلوگیری میكند.

اگر سوار خودرویی كه ABSدارد شده باشید در هنگام ترمز گیری پالسهایی را زیر پای خود و در پدال ترمز گیری احساس می كنید در خودروهایی مجهز به سیستم TCSاست پالسهایی در پدال گاز خود نیز احساس می كنید این پالسها حاكی از تلاش سامانه برای جلوگیری هرز گردی و اتلاف نیرو میباشد.

TCSسامانه ای است كه میتواند مانع از اتلاف نیرو شود در نتیجه شتابگیری بسیار بهتر انجام می شود مصرف سوخت پایین می اید استهلاك چرخهای محرك لاستیكها و...همگی پایین امده و عمر انها افزایش میابد مهمتر از همه حركت خودرو در مسیرهای كم اصطحكاك بسیار خوب و كنترل شده صورت میگیرد این سیستم در عین سادگی عملكرد نقش بسیار مهمی در كنترل و حركت خودروها می گزارد.

منبع: هفته نامه دنیای خودرو شماره137

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 آذر 1388    | توسط: میلاد سلطانی    | طبقه بندی: سیسنمهای پیشرفته،     | نظرات()