شاید چندین بار در شماره های قبلی شرح ترمز ضد قفل را خوانده

باشید. این ترمز بر اساس عدم قفل چرخ ها کار می کند. زمانی که شما با این سیستم اقدام به ترمزگیری

می کنید چرخ ها را تا استانه قفل شدن پیش می برید. اما هیچ گاه هیچ چرخی قفل نشده و شما همچنان بر

خودرو کنترل دارید. این خاصیت به لطف ترمز ضد قفل صورت می گیرد. اما این سیستم نیز با استفاده از

چندین سنسور یا حسگر می تواند لحظه قفل شدن را تشخیص بدهد. اما ترمز ABS از چهار بخش اصلی

تشکیل شده است .

حسگرهای سرعت

سوپاپ ها

کنترل کننده

حسگرهای سرعت

سیستم ترمز ضد قفل باید بداند چه موقع چرخ در حال قفل کردن است، حسگرهای سرعت که در هر

چرخ یا در بعضی مواقع در دیفرانسیل قرار گرفته اند این اطلاعات را فراهم می کنند .

سوپاپ ها

در هر لوله ترمز که به هر ترمز می رود یک سوپاپ وجود دارد که با کنترل کننده کنترل می شود، در بعضی از

سیستم ها سوپاپ سه حالت دارد :

در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سیلندر اصلی مستقیماً به ترمز می رسد .

در حالت دوم سوپاپ لوله ترمز را می بندد و ترمز را از سیلندر اصلی جدا می کند، این حالت از افزایش

بیش از حد فشار ترمز وقتی راننده روی پدال فشار می آورد، جلوگیری می کند.

در حالت سوم سوپاپ مقداری از فشار ترمز را کم می کند

پمپ

چون سوپاپ می تواند فشار ترمز را کم کند باید به طریقی این فشار از دست رفته را جبران کرد و این

2

کاری است که پمپ انجام می دهد. بعد از اینکه سوپاپ فشار را در یک ترمز کم کرد پمپ دو باره فشار

ایجاد می کند.

کنترل کننده

کنترل کننده یک پردازنده است که با توجه به حسگرهای سرعت، سوپاپ ها را کنترل می کند.

ترمز ضد قفل هنگام عمل کردن

انواع مختلف و الگوریتم های کنترل گوناگونی برای ترمزهای ضد قفل وجود دارد. ما درباره طرز کار یکی

از ساده ترین انواع آن توضیح می دهیم.

کنترل کننده همیشه حسگرهای سرعت را کنترل می کند و به دنبال کاهش سرعت غیرمعمول در چرخ ها

می گردد .

دقیقاً قبل از اینکه چرخی قفل کند کاهش سرعت شدیدی را تجربه می کند اگر این چرخ کنترل نشود

بسیار زودتر از زمانی که خودرو برای متوقف شدن نیاز دارد قفل خواهد کرد. یک خودرو که با سرعت ٦

۰مایل در ساعت حرکت می كند در شرایط ایده آل حدود ٥ ثانیه زمان لازم دارد تا بایستد اما یک چرخ در

کمتر از یک ثانیه از چرخیدن می ایستد و قفل می کند.

کنترل کننده می داند که یک چنین کاهش سرعتی در چرخ ها غیرممکن است. بنابراین در چرخی که کاهش

سرعت غیرمعمول داشته فشار ترمز را کاهش می دهد تا زمانی که حسگر آن چرخ افزایش سرعت را

ثبت کند آنگاه کنترل کننده دوباره فشار ترمز را افزایش می دهد تا اینکه حسگرها کاهش سرعت را گزارش

کنند.

کنترل کننده این کار را بسیار سریع و قبل از آنکه تایر تغییر سرعت زیادی داشته باشد انجام می دهد نتیجه

این است که حرکت چرخ ها با همان شدتی که از سرعت خودرو کم می شود کند می گردد و ترمزها چرخ ها

را نزدیکی نقطه قفل کردن نگه می دارند که این به سیستم بیشترین نیروی ترمز کردن را می دهد.

وقتی ترمز ضد قفل در حال کار کردن است شما ضربات منظمی در پدال ترمز احساس می کنید که به

خاطر باز و بسته شدن سریع سوپاپ ها است.بعضی از ترمزهای ضد قفل تا 6۱ بار در ثانیه این کار را انجام

می دهند. اما سیستم ضد قفل انواع مختلفی داشته و سیستم های وابسته زیادی دارد .

شرح کار تمامی آنها فضای زیادی نیاز داشته که توضیح آنها را در این فضای کم امکان پذیر نمی سازد. امید

است تا این مطلب شما را با کلیات این سیستم و اجزای اساسی آن آشنا سازد.

www.dkmag.net

www.bia2khodro.mihanblog.com

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 خرداد 1389    | توسط: میلاد سلطانی    | طبقه بندی: سیستم شاسی وبدنه،     | نظرات()